WE LEAD BY EXAMPLE

Wij hebben een passie om Nederland wakker te maken, God glorie te geven, en hem te aanbidden met geest, ziel en lichaam.

In 2019 is Freedom Flaggers tot leven geroepen, zoals Hij mij tot leven heeft geroepen.

Alles wat God heeft voorbereid in al die jaren, mag nu tot uiting komen in het ontwerpen van worshipvlaggen, profetisch dansen en het geven van workshops. Het is heerlijk om te kunnen delen wat je hebt ontvangen aan het hart van de Vader.

Wat een verrassend avontuur als je gaat meebewegen met Gods Geest.

PASSIE

Wij hebben een passie om Nederland wakker te maken God glorie te geven, en Hem te aanbidden met geest, ziel en lichaam. Hier willen wij aan bijdragen door het ontwerpen en maken van PROFETISCHE WORSHIP VLAGGEN voor kinderen en volwassenen. Banners en vlaggen in verschillende materialen en vormen, voor dans en beweging. Vlaggen met flexibele stokken die sierlijk en stijlvol meebewegen met elke ‘move’.

“Want de Here is groot, en moet uitbundig worden geprezen.”
Kronieken 16:25

VISIE

Wij van Freedom Flaggers geloven dat we in Nederland in een tijd van beweging en vernieuwing zitten. In persoonlijke levens en ook binnen de kerken is dit zichtbaar. Het loven en prijzen van God in aanbidding komt meer en meer in de vrijheid. Mensen zijn op zoek naar echtheid, pure harten, relatie met God, ervaring en beleving….

Wij verlangen er naar mee te bouwen in Zijn koninkrijk, aan plaatsen van aanbidding waar de Glorie van God neerdaalt en gedragen wordt.

“Maar er komt een tijd, en die is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.”
Johannes 4:23